Zetor 25 i nie tylko

Prywatna kolekcja starych maszyn i ciągników rolniczych

Praca w PGRach – odc. 5

Praca w PGRach – odc. 5

Realia pracy młodych pracowników w Państwowych Gospodarstwach Rolnych, a także deputaty mleka dla traktorzystów. Ponadto tato wspomina gospodarkę częściami zamiennymi w tamtym czasie, jak również specjalizację poszczególnych POMów.